หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา...

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ที่ ยสท.อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/30/67

..เพิ่มเติม..