หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingงานเช่ารถโฟล์คลิฟท์ประเภทเครื่องยนต์แอลพีจีแบบชนิดงา พร้อมอุปกรณ์ในการขนย้าย ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จำนวน 8 คัน ประจำปีงบประมาณ 2568

งานเช่ารถโฟล์คลิฟท์ประเภทเครื่องยนต์แอลพีจีแบบชนิดงา พร้อมอุปกรณ์ในการขนย้าย ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จำนวน 8 คัน ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..