หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าใบอเนกประสงค์ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 332 ผืน พร้อมขนส่ง จำนวน 1...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าใบอเนกประสงค์ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 332 ผืน พร้อมขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าใบอเนกประสงค์ ขนาด 4 x 6 เมตร จำนวน 332 ผืน พร้อมขนส่ง จำนวน 1 รายการ เพื่อสนับสนุนแรงจูงใจให้กับชาวไร่ กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปี 2567 ของชาวไร่สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..