หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ COMPAIR รุ่น L75-10A จำนวน 3 เครื่อง และรุ่น 6125N10A จำนวน...

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ COMPAIR รุ่น L75-10A จำนวน 3 เครื่อง และรุ่น 6125N10A จำนวน 1 เครื่อง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปีงบประมาณ 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..