หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำยาเคมีกันสนิมสำหรับใช้ในระบบ Chiller ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำยาเคมีกันสนิมสำหรับใช้ในระบบ Chiller ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..