หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำ Engrave gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 16 รายการ (156ลูก)

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างทำ Engrave gravure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 16 รายการ (156ลูก)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..