หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงฯ อาคาร B-02 ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูงฯ อาคาร B-02 ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..