หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 74 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 74 ปี

นางสาวปิยภรณ์  สร้อยสุด ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 74 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการยาสูบแห่งประเทศไทยด้วยดีตลอดมา โดยมีนายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท สยามรัฐ จำกัด ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..