หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยน Protection Relay MV Switchgear 22kV พร้อมตั้งค่าการทำงานและทดสอบ ที่สถานีไฟฟ้าย่อย อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยน Protection Relay MV Switchgear 22kV พร้อมตั้งค่าการทำงานและทดสอบ ที่สถานีไฟฟ้าย่อย อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..