หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา OPDIVO SINJ 100mg., Yervoy SINJ 50mg....

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา OPDIVO SINJ 100mg., Yervoy SINJ 50mg. (ATA115/67)  ครั้งที่ 1 จำนวน 2 รายการ   ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..