หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นผิว คาน และผนังแตกร้าว อาคาร B-04 ฝ่ายการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นผิว คาน และผนังแตกร้าว อาคาร B-04 ฝ่ายการพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

..เพิ่มเติม..