หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาวิจัยตลาดยาเส้น และพัฒาการตลาด การขายยาเส้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาวิจัยตลาดยาเส้น และพัฒาการตลาด การขายยาเส้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..