หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อค่าครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด หมวดที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จำนวน 10 รายการ สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อค่าครุภัณฑ์เบ็ดเตล็ด หมวดที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จำนวน 10 รายการ สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อใบมีดตัดหญ้า 14 นิ้ว, ใบมีดตัดหญ้า 3 x 7 นิ้ว, เอ็นตัดหญ้าไส้ลวด ขนาด 3.0 mm. x 450 g.,  จานเอ็นตัดหญ้าแบบหนา, หัวเทียนเครื่องสะพาย, กุญแจตัวที เบอร์ 8,  กุญแจ 6 เหลี่ยม, คีมตัดสายไฟ,  กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ คมมีดยาว 2 นิ้ว และกรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ คมมีดยาว 10 นิ้ว จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..