หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 (ซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมชนิด 2 ช่องล้าง จำนวน 1 เครื่อง)

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 (ซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมชนิด 2 ช่องล้าง จำนวน 1 เครื่อง)

..เพิ่มเติม..