หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร ยสท. เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

ผู้บริหาร ยสท. เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และนายวีระเดช กิไพโรจน์ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร BKK EXPO 2024 : เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย บูธสำนักพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการพิมพ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..