หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 1...

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ที่ ยสท.อยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2567

..เพิ่มเติม..