หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศ-ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ร่างประกาศ-ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ยสท. อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 25 มิถุนายน 2567

..เพิ่มเติม..