หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ - ซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LIQUID CARBONDIOXIDE) จำนวน 288,337 กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ – ซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (LIQUID CARBONDIOXIDE) จำนวน 288,337 กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..