หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon และ Resin ของระบบผลิตน้ำอ่อน ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท....

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรอง Activated Carbon และ Resin ของระบบผลิตน้ำอ่อน ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..