หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Flavour 003 จำนวน ๘๔๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Tobacco Flavour 003 จำนวน ๘๔๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..