หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถโฟล์คลิฟท์ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ และอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถโฟล์คลิฟท์ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ และอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..