หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่องขนาด 9″x11″ (3 ชั้น) ไม่มีเส้น, กระดาษถ่ายเอกสาร A4 Double A 80 g,  คัตเตอร์ใหญ่ และแฟ้มเจาะ ขนาด 3 นิ้ว A4  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานฯ และสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..