หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. เปิดฟังเสียงนักลงทุน ดันโครงการเปิดประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวสูงสุด 30 ปี 3 โครงการ ในกรุงเทพมหานครและเชียงราย

ยสท. เปิดฟังเสียงนักลงทุน ดันโครงการเปิดประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวสูงสุด 30 ปี 3 โครงการ ในกรุงเทพมหานครและเชียงราย

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นประธานเปิดงานประชุมทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของ ยสท. ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้บริหาร ยสท. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาธุรกิจ นักลงทุนภาคเอกชน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง “Lost World in The City” การเปิดโอกาสในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจในมุมมองการพัฒนาเมือง โดย รศ.ดร. จิตติศักดิ์  ธรรมาภรณ์พิลาศ ผศ.ดร. ณัฐพงศ์  พันธ์น้อย และ ผศ.ดร. ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ จากนั้น ดร.ปิติ  เอี่ยมจำรูญลาภ ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวชี้แจงรายละเอียดพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินพร้อมผลตอบแทนการจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ของ ยสท. ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 ตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท 10 ติดสวนป่าเบญจกิติ ขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งานเศษ  โครงการที่ 2 พื้นที่บางส่วนของสำนักงานใหญ่ การยาสูบแห่งประเทศไทย ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ ขนาดพื้นที่ประมาณ 9 ไร่เศษ ให้เช่าที่ดินเปล่าพร้อมอาคารนันทนาการ (คอร์ทแบดมินตัน) และสนามเทนนิส และโครงการที่ 3 ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ให้เช่าที่ดินเปล่าแปลงขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 75 ไร่เศษ ริมถนนพหลโยธิน ใกล้ด่านการค้าชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ก่อนเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบข้อมูลการเปิดประมูลครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วน การยาสูบแห่งประเทศไทยจะเปิดขายเอกสารการประมูลทั้ง 3 โครงการในเดือนสิงหาคมนี้

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า นอกจากที่ดินทั้ง 3 โครงการที่เปิดประมูลในครั้งนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทย ยังมีที่ดินอีกหลายทำเลที่จะนำออกประมูลให้เช่า บางแปลงเคยเป็นโรงงานผลิตยาสูบซึ่งในอดีตเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนาน บางแปลงเป็นโกดังจัดเก็บใบยาสูบและวัตถุดิบ ที่ดินบางแปลงเคยใช้เป็นแปลงเพาะปลูกหรืออดีตสำนักงานซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว กระจายอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของการยาสูบฯ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนในพื้นที่ที่เปิดประมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้ที่ www.thaitobacco.or.th

..เพิ่มเติม..