หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมการผลิต (Central Control Room)พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมการผลิต (Central Control Room)พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..