หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง(ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตยาเส้นพอง(ไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ประจำปีงบประมาณ 2568

..เพิ่มเติม..