หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ของเครื่อง Chiller No.3 อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ของเครื่อง Chiller No.3 อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..