หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมปั้มน้ำ สิงห์สยาม รุ่น SS200-30 จำนวน 8 เครื่อง  ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมปั้มน้ำ สิงห์สยาม รุ่น SS200-30 จำนวน 8 เครื่อง  ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมปั้มน้ำ สิงห์สยาม รุ่น SS200-30 จำนวน 8 เครื่อง เพื่อเป็นรางวัลชาวไร่ดีเด่น กิจกรรมฝึกอบรมการศึกษา ดูงาน ส่งเสริมการผลิตยาสูบ โครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..