หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) Tagrisso 80mg., OPDIVO SINJ 100mg. ครั้งที่ 1 (ATA099/67)...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) Tagrisso 80mg., OPDIVO SINJ 100mg. ครั้งที่ 1 (ATA099/67)  จำนวน 2 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..