หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่และเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค้ดบนหัวห่อสิบซองแบบ IN-LINE ยี่ห้อ VIDEO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่และเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค้ดบนหัวห่อสิบซองแบบ IN-LINE ยี่ห้อ VIDEO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

..เพิ่มเติม..