หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567

..เพิ่มเติม..