หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา LOCOA 40mg. ครั้งที่ 4 (ภ0806/67)  จำนวน 1 รายการ ...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา LOCOA 40mg. ครั้งที่ 4 (ภ0806/67)  จำนวน 1 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..