หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา22.(งบปี 67) Cellulose Acetate Tow จำนวน 110,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

22.(งบปี 67) Cellulose Acetate Tow จำนวน 110,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (รร.1-3)

..เพิ่มเติม..