หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1,2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM หมายเลข 21,...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1,2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM หมายเลข 21, 22, 23, 24, 26, 27 และ 28 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 รายการ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..