หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ซุปเปอร์แวร์ CH-50 จำนวน 100 ตัว ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ซุปเปอร์แวร์ CH-50 จำนวน 100 ตัว ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ซุปเปอร์แวร์ CH-50 จำนวน 100 ตัว ของสถานีใบยาหนองยาว สำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..