หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!!ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อสัญญาณไมโครโฟนระบบดิจิตอล ขนาด 8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!!ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อสัญญาณไมโครโฟนระบบดิจิตอล ขนาด 8 ช่อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..