หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2567 จำนวน 2 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจัดซื้อกระดาษสำหรับพิมพ์ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสมุดบันทึก ปีพุทธศักราช 2567 จำนวน 2 รายการ

..เพิ่มเติม..