หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Cigarette Paperจำนวน 2,880 bobbins โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Cigarette Paperจำนวน 2,880 bobbins โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..