หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3,4) / จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน Grooved Coupling Fitting สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นของเครื่อง Chiller No.1-4

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3,4) / จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน Grooved Coupling Fitting สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นของเครื่อง Chiller No.1-4

..เพิ่มเติม..