หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์ค่าติดตั้ง และรื้อถอนของเดิม สำหรับหอผู้ป่วยชั้น 6, 7 และ 8 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84...

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์ค่าติดตั้ง และรื้อถอนของเดิม สำหรับหอผู้ป่วยชั้น 6, 7 และ 8 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..