หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม....

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม. จำนวน 1,080 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด 7.1  ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 48 มม. X 6,000 ม. จำนวน 1,080 ม้วน  โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..