หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัยหุ้มเกราะ พร้อมประกันภัยความเสียหาย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56)(2)(ก)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัยหุ้มเกราะ พร้อมประกันภัยความเสียหาย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56)(2)(ก)

..เพิ่มเติม..