หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) และเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ CERULEAN รุ่น QUANTUM NEO...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) และเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ CERULEAN รุ่น QUANTUM NEO ที่ฝ่ายวางแผนการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..