หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

..เพิ่มเติม..