หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต และนายสิทธิพร ก้อนแก้ว รองผู้ว่าการด้านใบยา รับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos : S.Jnas

..เพิ่มเติม..