หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 590 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องแพทย์ จำนวน 409 เครื่อง และงานตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องมือแพทย์ จำนวน 590 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องแพทย์ จำนวน 409 เครื่อง และงานตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 181 เครื่อง จำนวน 2 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..