หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 346 เครื่อง และงานจ้างเหมาบำรุงรักษา/ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด (118 จุด) ณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 346 เครื่อง และงานจ้างเหมาบำรุงรักษา/ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด (118 จุด) ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..