หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

..เพิ่มเติม..