หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (แบบ รร.4) งานซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ถังเขียว BF 2000 ขนาด 10 ปอนด์...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญ (แบบ รร.4) งานซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ถังเขียว BF 2000 ขนาด 10 ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (150 ถัง) ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..