หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..