หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ระบบปรับอากาศ (ไม่รวมอะไหล่) ที่อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ระบบปรับอากาศ (ไม่รวมอะไหล่) ที่อาคาร B-03 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..